Virtuaali todellisuus koneensuunnittelussa

Savant Simulators:n tarjoamat virtuaalisuunnittelupalvelut tuovat varmuutta ja nopeuttavat suunnitteluprosessia. Mahdolliset suunnitteluvirheet jäävät siis suunnittelupöydälle, eivätkä päädy tuotantoon tai asiakkaalle asti. Virtuaalinen validointi parantaa tuotteiden laatua ja tuo merkittäviä säästöjä sekä kustannuksissa että ajassa.

Alla on kaaviokuva Ulrich:n ja Eppingerin tuotekehityksen prosessikuvaus. Perinteisesti testaus ja parantava suunnittelu on tehty vasta aivan prosessin loppuvaiheessa, ennen tuotannon aloittamista.

Virheen korjaaminen vasta prototyyppivaiheessa on erittäin kallista ja tuotteen markkinoille pääsy viivästyy. Aikaa kuluu hukkaan. Prototyypit ovat usein asiakkaalle myytyjä koneita ja virheiden joutuminen asiakkaalle asti on erittäin kallista monella tapaa.

Laitteiden virtuaalinen validointi siirtää Testaus ja parantelu osion osaksi suunnitteluprosessin alkuvaiheita; ideointiin ja konseptisuunnitteluun.

Virtuaalinen validointi tuo myös käyttäjäkeskeisten asioiden todentamisen mahdolliseksi.

Savant Simulators tarjoaa ratkaisut kolmeen eri suunnitteluongelmaan joiden ansiosta suunnittelu nopeutuu, varmuus paranee ja tuo kilpailuetua muihin valmistajiin:

VR-Review

VR-Review on tarkoitettu osaksi normaaleja suunnittelupalavereja koko suunnitteluprosessin ajaksi. Tarkoituksena on tarkestella suunnittelun etenemistä virtuaalimallien avulla. Näin tieto välittyy eri alojen suunnittelijoille palavereissa ja kokonaisuudet hahmottuvat kaikille. Helpottaa ymmärtämään oman työn tarkoituksen. Tämä vähentää suunnitteluvirheitä ja tukee innovatiivisuutta.

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Koneenkäyttäjälle on erittäin tärkeää mitä näkee ohjaamosta ulos ja miten ylettyy hallintalaitteisiin. Käyttäjän tarvitsee tarkkailla ohjaamosta työkierron aikana monia asioita kuten työkalua ja työmaa-aluetta. Käyttäjäkeskeisten asioiden toteaminen suunnitteluvaiheessa on ollut hankalaa ellei mahdotonta. Vaikeaa on ollut myös todentaa onko uusi suunnitelma parempi kuin vanha.

Virtuaalimallit mahdollistaa koneiden tarkastelun ja käytön niiden oikeassa koossa ja oikeassa käyttöympäristössä jo esisuunnitteluvaiheessa.

Virtuaalinen validointi tuo varmuutta suunnitteluun ja päätöksien teko helpottuu, kun on helppo todentaa suunnitelmien pitävyys, josta seuraa säästöjä ja kilpailuetua. Tutkimusten mukaan käytettäväksi suunniteltuja koneita halutaan käyttää ja tämä johtaa tuottavuuden paranemiseen.

Huolto- ja kokoonpanosuunnittelu

Laitteiden toimintavarmuuden vaatimuksien lisääntyminen on lisännyt merkittävästi laitteen huollon hallintaa. Koneiden pitää olla helposti luoksepäästävä ja nopea huoltaa.

Aikaisemmin on ollut hankalaa todentaa huollettavuus. On ollut erittäin hankalaa testata vaihdettavien osien saamista huoltokohteeseen.

Virtuaalimallien ansiosta voidaan tarkastella asennusasentoja ja huollonpääsyä jo suunnitteluvaiheessa.Virtuaalimaailmassa voidaan helposti mallintaa esim. suodatin ja tarkastella miten sen mahtuu vaihtamaan. Tämän ansiosta huollon suunnittelu voi aikaistua suunnitteluprosessissa ja näin time-to-market lyhenee. Myös huollettavuus varmenee ja tuo kilpailuetua muihin valmistajiin.

Klikkaa kuvaa suuremmaksi
Savant Simulators Oy
+358 45 6798 695

Y-tunnus 2397204-8
©2011-2018 Savant Simulators Oy